”DE MEST AVGÖRANDE
frågor som en företagarfamilj står inför
HANDLAR OM FAMILJEN
snarare än företaget”

Ward, J. (2004) Perpetuating the Family Business


Att driva företag med familjemedlemmar är ett spännande sätt att växa tillsammans – som människor, ledare och familjemedlemmar . Vår roll är att öka varje individs medvetenhet och handlingsfrihet. Vi gör det genom att koppla samman det som sker i det yttre – hur företagandet upplevs i familjen, i organisationen, och kanske på orten där företaget verkar, med det som sker i det inre – hur våra tankar och känslor rör sig, hur vi kan leva våra personliga värderingar, styrkor och vårt eget syfte. Vi kallar det systemsyn, där ett yttre delsystem möter ett inre. Den möjliga vinsten är ökad handlingsfrihet för människorna och företaget.

Med egen erfarenhet av att leda i eget familjeföretag, men också som extern VD i familjeföretag stödjer Erik Hedblad företagarfamiljer i frågor som ofta är obekväma – såsom olika viljor i familjen, konflikter, generationsskifte, syskonrivalitet, att bryta familjemönster eller balans mellan familj och företagande.

Vad skulle er familj behöva?

KONTAKTA OSS

Erik Hedblad

Erik Hedblad

070-5600403
 
Anna Thurdin Hedblad

Anna Thurdin Hedblad

076-2560066
PAX* Ledarskap

PAX* Ledarskap

556848-1401

556848-1401

TH AB & Holos AB har F-skattsedel
Erik Hedblad
 • Civilekonom, Handelshögskolan
 • Organisationspsykologi, avancerad nivå, Stockholms Universitet
 • Tränad i personliga samtal vid Psykosyntesakademin
 • Erfarenhet av flera VD-roller
 • Uppväxt i familjeföretag
 • Certifierad i MBTI, ValuesOnline, JTI och OPQ
Anna Thurdin Hedblad
 • Delägare och konsult, Public Partner
 • Civilekonom, Handelshögskolan
 • Diplomerad Psykosyntesterapeut
 • Ledarerfarenhet som HR-chef
 • Certifierad i MBTI
En lek med ordet ”pax”

För oss uppstod namnet PAX* Ledarskap som en ordlek, där PAX fick tre betydelser:

 1. Ett barnsligt uttryck för vilja, exempelvis ”Pax för soffan”.
 2. Pax är ett slanguttryck för ”passagerare” i reseindustrin och illustrerar frågan om du är reseledare eller passagerare i ditt eget liv.
 3. Den etablerade betydelsen: fred eller frid, något som kan vara en sidoeffekt av att vandra sin inre väg.

Vår passion finns i mötet mellan organisationers utveckling och personlig utveckling. Vi tror att nästa steg i hur organisationer fungerar kommer att i grunden förändra hur vi människor förhåller oss till vår arbetsplats. När vi närmar oss en värld där allt fler av oss kommer att arbeta i självstyrande team, där vi uppmuntras att ta med hela oss själva till jobbet och där vi ingår i ett verkligt betydelsefullt syfte som berör både företaget och oss själva som människor.

Den utvecklingen gör att vi själva fortsätter att vandra den inre vägen, där ett utforskande av självledarskap, djup självkännedom och kunskap om oss själva ständigt pågår. Vi är både kollegor och livskamrater.