Välj en sida

AKTIVT REFLEKTERANDE LEDARSKAP

LEDARSKAPETS KONST – KONSTAKADEMIEN – VÅREN 2023

Ledarskap prövas i handling och utvecklas i reflektion. I reflektionen uppstår valmöjligheter kring mål, intressenter och egna antaganden. Då blir lärande och utveckling möjligt. Brist på reflektion hindrar oss från att åstadkomma det vi vill, och för mycket reflekterande leder till frustration och stagnation.

I en serie om 6 fristående träffar arbetar vi med en forskningsförankrad metod för att skapa konstruktiv handling i ledarskapet. Vi guidar dig i att stanna upp och utmana dig själv i din syn på den situation du befinner dig i, och med tillgång till gruppens erfarenheter och perspektiv undersöks nya alternativ för handling framåt. Du kan delta i enstaka tillfällen eller hela serien.

.

Några av våra utgångspunkter i arbetet är:

  • Vuxnas utveckling av medvetandet; R Kegan, A Edmonson mfl

  • Systemteori/systemledarskap; E Jaques, Katz & Kahn mfl
  • Anknytningsteori; J Bowlby, D Siegel mfl

Om Eva och Anna

Eva Esselin Leander är organisationspsykolog och strategisk rådgivare

Anna Thurdin Hedblad är civilekonom (MSc) och psykosyntesterapeut/handledare  

Anna och Eva har båda mer än 20 års erfarenhet av att designa och leda utvecklingsprocesser i organisationer. I samarbete med högsta ledning definieras intention, och fokus för insatser såsom utveckling av ledningsgruppen, systemövergripande uppdrag där hela verksamheten involveras samt individuell chefscoaching och rådgivning.

Plats
Konstakademien, Lilla Sessionssalen, Fredsgatan 12, Stockholm

För vem…. 
Master class för chefer/ledare med erfarenhet av flera ledarroller i olika positioner. God förståelse för chefsskapets grunder, och intresse för fortsatt utveckling med direkt koppling till den egna situationen.

Deltagare
min. 6 – max. 9 deltagare

Kostnad
4.500 kr exkl moms per tillfälle

Datum och tider17 Fredagar under våren:

27 januari              10.00 – 13.00 (anmälan senast 23 januari)
10 februari.            9.00 – 12.00 (anmälan senast 6 februari)
17 mars                   9.00 – 12.00 (anmälan senast 13 mars)
21 april                    9.00 – 12.00 (anmälan senast 17 april)
26 maj                     9.00 – 12.00 (anmälan senast 22 maj)
16 juni                      9.00 – 12.00 (anmälan senast 12 juni)

ANMÄLAN OCH KONTAKT 

eva@esselinleander.se – mobil 0703516513

anna@paxledarskap.se – mobil 0762560066