Välj en sida

SYSTEMISKA
konstellationer

Om systemiska konstellationer

När man som ledare eller entreprenör står inför ett svårt val, en förändring eller en situation som medför osäkerhet och kräver eftertanke, kan ett systemiskt angreppssätt medföra nya perspektiv och oväntad klarhet.

En systemisk konstellation är en slags tredimensionell relationell karta över den situation man befinner sig i. Den skapas av mänskliga representationer och sätter fokus på de dolda mönster som både begränsar och skapar möjligheter för ledare, team och hela organisationer.

En konstellation kan komplettera de vanliga analyser man gör för att lösa organisationers utmaningar, som tex strategier, marknadsplaner, ledarutvärderingar och due diligence. Konstellationer ger information om hur systemet hänger ihop, var dess kraft och begränsningar sitter eller vilka förmågor som kan vara blockerade.

Vi bjuder löpande in till utforskande träffar där vi använder systemiska konstellationer som en metod för att få nya perspektiv på utmanade frågor i dagens arbetsliv.

TIDIGARE WORKSHOPS

Kvinnligt entreprenörskap och ledarskap

I samarbete med Beautiful Minds undersöker vi frågor om hur kvinnligt entreprenörskap kan utvecklas och blomstra i en värld där många av förutsättningarna spelar till männens fördel. Här finns en plattform för kvinnliga entreprenörer och ledare att med gruppens hjälp, i en stöttande och icke-dömande miljö, söka kreativa svar på sina dilemman kring temat.
Leds av Anna Thurdin Hedblad och Karina Ardelius.

Familj & företagande

Här sätter vi fokus på personligt entreprenörskap och familjeföretagande. Vi öppnar för frågor som kan handla om hur familjens, företagets och ägandets logik blandas,  hur en familjemedlem eller eller annan medarbetare kan förstå sin roll, beslutsordningar, formella vs informella roller eller ledarskap över generationsgränser. Läs mer om vårt initiativ Familjeföretagarna, www.familjeforetagarna.se
Leds av Anna Thurdin Hedblad och Erik Hedblad.

Manligt och kvinnligt ledarskap

I vårt arbete har vi märkt att mötet mellan manligt och kvinnligt, professionellt och privat, är mer mångbottnat än det verkar vid första anblicken. Hur kan vi bli bättre på att gemensamt utveckla potentialen i våra olika kvaliteter, män och kvinnor emellan? Hur blir vi alla bättre på att uppmärksamma och hantera de låsningar och avbrott som kan uppstå? Här samlas en grupp individer för ett djupare, icke-dömande samtal om såväl styrkor och blinda fläckar som dyker upp i mötet mellan manligt och kvnnligt.
Leds av Anna Thurdin Hedblad och Karina Ardelius.

Samverkan

Som en del av  Länka Consultings Samverkanskonferens leder vi en workshop på temat samverkan. Mer information om hela konferensen finns på www.lankaconsulting.se
Leds av Anna Thurdin Hedblad.

En typisk systemkonstellation har följande steg:

  1. Frågeställaren får hjälp att förtydliga och avgränsa sin fråga
  2. Nyckelelement i den beskrivna situationen väljs ut
  3. Olika individer representerar de olika elementen
  4. Frågeställaren och konstellatören observerar och undersöker valda delar av konstellationen
  5. Eventuellt testas någon intervention för att se hur situationen kan påverkas