Välj en sida

PAX Business coaching CIRCLE

Du vill utveckla din affär på ett hållbart sätt. Du vet att ledarskapet är en nyckelfaktor i din framgång. Och du är villig att investera av dig själv för att nå dina mål – också när det kräver att du omprövar trygga ramar, antaganden och kunskaper.

 

 

PAX Business coaching Circle

Den fjärde industriella revolutionen driver just nu de flesta verksamheter till djupa förändringar i marknadslogik och kundrelationer, och ändrar helt förutsättningarna för organisationers inre dynamik. Ledare behövs mer än någonsin, men har helt nya krav på sig. Aldrig tidigare har ledare behövt utveckla sig själva så radikalt under sitt yrkesliv.

“When we experience the world as “too complex” we are not just experiencing the complexity of the world. We are experiencing a mismatch between the world’s complexity and our own at this moment. There are only two logical ways to mend this mismatch—reduce the world’s complexity or increase our own.”

Robert Kegan och Lisa Lahey, “Immunity to Change”

 

Deltagarnas affärsutmaningar är i fokus i arbetet, men i erfarenhetsutbytet ryggar vi inte för de personliga ledarskapsfrågorna. Typiska frågor vi tar upp kan vara:

 • Hur säkrar du en lyckad transformation av din affär?
 • Hur inspirerar du andra och dig själv att hålla ut i tuffa förändringsprocesser?
 • Hur hanterar du verksamhetens begränsningar när de  uppstår? Tex halsbrytande personalomsättning, tillfällig likviditetskris, komplex systemutveckling, svårhanterlig relation med styrelsen?
 • Hur hanterar du dina egna begränsningar?
 • Och hur får du olika delar av ditt liv att fungera i samklang?

PAX Business Coaching Circle är ett forum för dessa frågor. En arena för företagsbyggare att, tillsammans med likasinnade, reflektera över och få stöd i sin verksamhets framgång och sin egen fortsatta förvandling  som ledare.

Med denna Coaching Circle vill vi skapa en personligt anpassad utvecklingsresa med fokus på verksamheten du leder och din egen utveckling. Vi delar inte upp dem därför att vi ser om och om igen att dessa två – du och din verksamhet – är sammanflätade delar av hur verksamheten utvecklas. 

Du börjar med att kartlägga nuläget för din verksamhet och ditt ledarskap och att definiera vilka dina viktigaste mål är. Detta blir baslinje och utvärderingsgrund för vårt arbete tillsammans i PAX Coaching Circle. 

Ditt åtagande i PAX Coaching Circle är att du investerar din tid och ditt fokus, och att du menar allvar med din egen utveckling.
Vårt åtagande är att vi skapar ett tryggt sammanhang där alla sorters frågor välkomnas. Vi faciliterar fördjupade samtal och övningar med syftet att alla i gruppen ska få optimalt erfarenhetsutbyte, metoder, stöd och utmaningar för att nå sina mål. Vi bjuder på våra kontakter och berikas av gruppdeltagarnas egna nätverk och uppslag. Och vi skapar utrymme för att nya insikter och perspektiv ska få plats i mötet mellan vår tids affärslogik och ledarskapsforskning.
FÖR FÖRETAGSBYGGARE som vill fortsätta utvecklas...
 • Där ledare, entreprenör eller ägare
 • Du har en stark vilja till egen utveckling
 • Dhar en professionell plattform i dagsläget
 • Dtror på individuell utveckling i grupp

 

...MED HANDLEDNING PÅ AFFÄR OCH LEDARSKAP

Vi, Charlotte och Anna, har valt att skapa detta forum tillsammans därför att vi ser ett stort värde i att kombinera våra erfarenheter av att driva företag och att utveckla ledare. För oss är det i mötet mellan affären och ledarskapet som nya möjligheter och perspektiv uppstår.

Anna Thurdin Hedblad, civilekonom, organisationskonsult och psykosyntesterapeut med 20 års erfarenhet av ledarutveckling.

Jag intresserar mig för hur ledare och organisationer lär, för det är nyckeln till vår transformativa förmåga. Jag har arbetat med ledare och ledningsgrupper i vitt skilda sektorer,  från McKinsey och Vattenfall till SL och Uppsala Stad, som vill förbättra sin prestation och sitt samarbete. Jag har även genom åren medverkat till utveckling och leverans av McKinseys ledarutvecklingsportfölj. Idag engagerar jag mig för att stötta ledare som ser att inre utveckling är roten till förmågan att leda i komplexa sammanhang, och går på djupet med psykosyntesen och systemiskt synsätt som grund. Jag är även partner i det europeiska konstellationsnätverket CoBrAS.

Anna på LinkedIn

Charlotte Boij, styrelseledamot, rådgivare och konsult med mångårig erfarenhet som VD/intraprenör i försäkringsbranschen.

Den röda tråden i mitt engagemang är affärer och hållbarhet; miljömässig, social och finansiell. Framgångsrika företag är grunden för välfärdssamhället och nyckeln till hållbar utveckling. Min utvecklingsresa har gått från att bygga själv, till att hjälpa andra att bygga framgångsrika företag. Jag arbetar med ägare, styrelser och ledare med fokus på förståelse för hur alla delar av en verksamhet hänger ihop och hur och med vilka verktyg vi kan påverka utfallet.

Charlotte på LinkedIn

DETTA INGÅR:

 • Uppstartsintervju med processledarna: personlig vision och mål
 • Leadership Circle Profile: marknadens mest insiktsfulla 360-profil just nu  
 • Kick-off (lunch-lunch) på internat
 • 6 halvdagsträffar inkl individuell coaching
 • Avslutning (lunch-lunch) på internat

Nästa start: första kvartalet 2020  

Träffarna därefter sker månatligen och bokas gemensamt i gruppen.

6-10 deltagare per grupp 

 

 

Pris 47000kr (exkl kost&logi för internat).
Denna gång bjuder vi på kostnaden för LCP (360-verktyget), med marknadsvärde runt 20000kr.

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl intresse nedan så tar vi kontakt med dig för ett förutsättningslöst möte. Det mötet ger mer inblick i hur vi kommer att arbeta, samtidigt som vi ömsesidigt undersöker hur vi går vidare.

 

 

 

  

 

 

 

Anmäl intresse

2 + 5 =