Välj en sida

Du vill utveckla din affär på ett hållbart sätt.
Du vet att ledarskapet är en nyckelfaktor i din framgång.
Och du är villig att investera av dig själv för att nå dina mål
– också när det kräver att du omprövar trygga ramar,
antaganden och kunskaper.
 

PAX Business Coaching Circle är en personligt anpassad utvecklingsprocess med fokus på verksamheten du leder och din egen utveckling. Vi ser dessa två – du och din verksamhet – som sammanflätade delar av hur verksamheten utvecklas. 

Du börjar i dina egna visioner, såväl för verksamheten som dig själv. Vad vill du ha uppnått för att det kommande året ska vara ett bra år för dig – på alla plan? Vad skulle göra det till ett fantastiskt år för dig? Detta blir baslinje och utvärderingsgrund för vårt arbete tillsammans i PAX.

 Vi arbetar såväl med klassiska affärsverktyg som med kreativa och upplevelsebaserade metoder, till exempel organisationskonstellationer, allt efter vad vi bedömer hjälper oss att komma djupare och bli träffsäkra i dina utmaningar.

PAX ledarskapsprogram stärkte mitt ledarskap inom de områden som var viktigast för mig att utveckla. Att utbyta erfarenheter och reflektera ihop med en liten grupp intressanta människor under 9 månaders tid gav tid för nya beteenden och vanor att sätta sig. Programmet gav mig också inspiration att utvecklas vidare efter programmets slut.

Magnus Brandberg

Partner, Gullspång Invest

PAX Business Coaching Circle har varit åtta lärorika månader på ett såväl personligt som professionellt plan. Jag har uppskattat Anna och Charlottes sätt att väva samman ett tydligt affärsfokus med ledarskapsutveckling och personlig utveckling via teori, övningar och case. 
Sarah Ahnström

COO, Apotea

FÖR FÖRETAGSBYGGARE som vill fortsätta utvecklas...
  • Där ledare, entreprenör eller ägare
  • Du har en stark vilja till egen utveckling
  • Dhar en professionell plattform i dagsläget
  • Dtror på individuell utveckling i grupp

 

...MED HANDLEDNING PÅ AFFÄR OCH LEDARSKAP
Vi, Charlotte och Anna, har valt att skapa detta forum tillsammans därför att vi ser ett stort värde i att kombinera våra erfarenheter av att driva företag och att utveckla ledare. För oss är det i mötet mellan affären och ledarskapet som nya möjligheter och perspektiv uppstår.

Anna Thurdin Hedblad, civilekonom, organisationskonsult och psykosyntesterapeut med mer än 20 års erfarenhet av ledarutveckling.

Jag intresserar mig för hur ledare och organisationer lär, för det är nyckeln till vår transformativa förmåga. Jag har arbetat med ledare och ledningsgrupper i vitt skilda sektorer,  från McKinsey och Vattenfall till SL och Uppsala Stad, som vill förbättra sin prestation och sitt samarbete. Jag har även genom åren medverkat till utveckling och leverans av McKinseys ledarutvecklingsportfölj. Idag engagerar jag mig för att stötta ledare som ser att inre utveckling är roten till förmågan att leda i komplexa sammanhang, och går på djupet med psykosyntes och ett systemiskt synsätt som grund. 

Anna på LinkedIn

Charlotte Boij, styrelseledamot, rådgivare och konsult med mångårig erfarenhet som VD/intraprenör i försäkringsbranschen.

Den röda tråden i mitt engagemang är affärer och hållbarhet; miljömässig, social och finansiell. Framgångsrika företag är grunden för välfärdssamhället och nyckeln till hållbar utveckling. Min utvecklingsresa har gått från att bygga själv, till att hjälpa andra att bygga framgångsrika företag. Jag arbetar med ägare, styrelser och ledare med fokus på förståelse för hur alla delar av en verksamhet hänger ihop och hur och med vilka verktyg vi kan påverka utfallet.

Charlotte på LinkedIn

PAX Business Coaching Circle har hjälpt mig att reflektera med både hjärna och hjärta över verksamheten och mitt ledarskap. Genom vårt samarbete har jag prövat nya angreppssätt på gamla utmaningar. Jag har fått nya perspektiv på hur jag vill fortsätta utvecklas som ledare. Detta under trygg vägledning av Anna och Charlotte.
Anna-Lena Wretman

VD, Fundler, tidigare VD GetSwish

Jag har uppskattat det holistiska angreppssättet att knyta samman verksamhetsrelaterade frågeställningar med ledarskapsfrågor. Mycket värdefullt att i en liten grupp få arbeta tillsammans utifrån ett skräddarsytt format. Anna och Charlotte har skapat ett unikt upplägg i en trygg miljö.
Sonja Rasin

koncernchef, Diplomat Group

Anna och Charlotte har skapat ett perfekt utrymme för mig att utvecklas i min personliga resa som ledare. PAX har gett mig möjlighet att se på mitt ledarskap ur en mer holistisk synvinkel.
Johnny Oduya

Co-founder och CEO, hale

En spännande, lärorik och utmanade resa. Jag kan varmt rekommendera denna utbildning för alla som vill utvecklas som ledare, växa som människor och samtidigt få stöd och guidning av en otroligt proffsig, kompetent och varm duo. Anna och Charlotte gör en strålande insats som guider och dynamiken i hela gruppen, där alla är med och bidrar ger en mycket stark upplevelse som faktiskt kan förändra hela livet.

Catharina Bergenstierna

VD, Camanio Care

En av de bästa sakerna jag har gjort för mitt företag och för min ledarutveckling. En fantastisk kombination av råhet och mycket kärlek. Gruppen blev ett bollplank i många frågeställningar som man inte kan finna någon annanstans. Charlotte och Anna fyllde upp min kunskapsbas och hjälpte mig att ta bort alla blockeringar för att implementera åtgärder för mer hållbara och skalbara affärer och relationer.

Heaven Bereket

Co-founder, Pangea Trust

DETTA INGÅR:

  • Uppstartsintervju med processledarna: personlig vision och mål
  • Leadership Circle Profile: marknadens mest insiktsfulla 360-profil just nu  
  • Kick-off (lunch-lunch) på internat
  • 6 halvdagsträffar inkl individuell coaching
  • 2 sessioner individuell coaching mellan gruppträffarna
  • Avslutning (lunch-lunch) på internat

Nästa start: augusti 2023

Träffarna därefter sker månatligen och bokas gemensamt i gruppen.

6-8 deltagare per grupp.

Pris 98000kr (exkl moms samt kost&logi för internat). Faktureringen sker vid uppstart.

 

 

 

“When we experience the world as ’too complex’ we are not just experiencing the complexity of the world. We are experiencing a mismatch between the world’s complexity and our own at this moment. There are only two logical ways to mend this mismatch—reduce the world’s complexity or increase our own.”

Robert Kegan och Lisa Lahey, Immunity to Change